Bildkavalkad – Image Parade

På denna gård, som är Sveriges första och enda folkbildningsgård för ekobygg med lera, har vi sedan sommaren 2010 byggt med olika tekniker och lärt av både goda lärare och egna erfarenheter. Hela tiden lär vi oss mer och delar med oss så mycket vi kan av allt. Här är en överblick av vad vi gjort och vad vi mer än gärna delar med oss av kunskaper om. Alla bilder är tagna här i samband med arbeten vi redan verkställt.

Vi har byggt med både kubb- och knubb-teknik och ett rejält hus av pressad lerhalm som vi förstås lerklinat på.

On this farm, that is the first and only Swedish educational center of eco building with clay, we have since summer 2010 built with differnt techniques. We have learned from good teachers and our own experiences. We learn more all the time and share as much as we can. Here is an overview of what we have done and more than willingly share knowledge and experiences from. All pictures taken here at work conducted.

We have built with cordwood and plank butts and a solid house of  and one warm  house of light clay that we of curse clay plastered.

kubbvägg    kubbvägg   lerhalmsbygge

Dessutom två hus med flätade väggar som vi lerklinat i många lager.

In addition we have built two houses in the technique wattle and daub.

lera på flät    lerull materialmöte flät   glad Frasc

Vi har byggt hus där många flera tekniker presenteras, tallkottelera, “vicklar” som är som brödkavlar av ull och lera och vicklar av halm och lera. Vissa väggpartier har vi murat med slagen lersten.

We have also built small structures where several techniques are presented; pine cone clay mixture, “vicklar” (Swedish word for a cigar in production) those are sticks like bread rolling pins but out of small sticks rolled with sheep wool dipped in clay soup or straw in clay soup. Some parts of certain walls are adobes with clay mortar.

 

orm, kottelera,vicklar  rulla vickel   adobevägg

Vi har självklart lerkninat på alla möjliga “nivåer”, i trossbottnar, i tak, ovanpå tak (där det sedan monterades yttertak ovanpå) på väggar utomhus och inne:

OF course we have also clay plastered on different “levels” ; on lowest bottom floor in hosues, in ceilings, on roofs (where later on another waterproof roof was mounted) . We have also clay plastered on walls outdoors and indoors:

 

trossbotten   Marjo lera i tak stor   i tak  På tak  lerklining ute   klina ute kapell   lerklina inomhus  christiane

Vi har lärt oss mycket av vår allra bäste lärare Ulf Henningsson, bl.a många sorters ler-blandningar för olika ändamål. Här några exempel, aska, kutterspån, långa träfibrer, hampa, m.m.

We have learned a lot from out very best teacher Ulf Henningsson. Among other things many different ways of blending mixtures for different ourposes. Here a few samples, ashes, wooden shavings, long wooden fibres, hemp, and more.

Ulf aska   kutterspån   långa spån   Ulf kutterspån

Ulf har också lärt oss mycket om att laga sprickor och inte minst att förhindra att sprickor uppstår, bl.a. genom “plåster” av lerull över alla materialmöten, och hur man bygger in nät som förstärkning på många ställen. Vi använder också lerull som tätning mot drag:

Ulf has also taught us a lot about “healing” cracks and not the least: to prohibit cracks. One exellent method is to use “band-aid” of sheep wool dipped in clay soup on top of all meetings of materials and how to apply meches as reinforecement in many places. We also use sheep wool dipped in clay soup to prohibit draft:

sprickor   spricka vid dörr  lerullsplåster  plasthandskar lerull hönshusträ      lerull kap-kant  kycklingnät  kokosnät  fint nät  lerullsfönster

Vi har blivit säkra på hur man får lerblandningarna att fästa och bli varaktigt förenade genom att man förbereder varje skikt för nästa:

We have also grown confident in how to have different clay mixtures attach, stay durable and long lasting by always preparing the current layer for the next:

 

skrapa yta för nästa lager  mer förberett för nästa lager

Vi har gjort relierfer med “inbäddade” partier av infärgad lera som vi sedan blottade genom att skära ut mönster i:

We have created reliefs with embedded parts of coloured clay mixture that we later on exposed by uncovering and cut out patterns in:

pigmentlera kap inne    relief   100_0825

Vi gillar återbruk och använder gärna gamla burkar som ljusinsläpp och tom-flaskor som isolering under blivande golv av lera:

We really like recycling and gladly use old jars as natural light and empty non deposit glass bottles as insolation under clay floors:

glasburkar   harriet burk   glasflaskor   lergolv  lerklina golv

Här kommer några fler exempel på återbruk: kasserade påslakan har blivit omsydda till “ormar”, fyllda med lerblandning har de här blivit placerade i en vägg. Återvunnet gammalt virke har ofta fantastisk kvalitet, reglar från en lada som hade fallit har gett stommar till flera byggnader.

Here a few other samples of our recycling:  old sleeping sheets reshaped, sewed into “snakes” then filled with clay mixture and placed in a wall. Recycled old wood is often of a very good quality. Load bearing beams from a fallen barn have contributed to the framework in several buildings.

Jonas Imanol orm   orm   återvunnet virke

Under ledning av Joshua Roxendahl har vi byggt en mycket effektiv barrel-oven, en plåt-tunneugn, som vi gräddar mycket pizzor, gratänger och annat gott i genom att elda med “stickor och strån” som nästan inte brukar betraktas som ved:

Under the guidance of Joshua Roxendahl we have built a very efficient barrel-oven in which we make a lot of pizzas and other tasty dishes by making fire of pieces that is not even considered “fire wood”, just sticks and splinters:

barrel-Joshua   elefantbygge  barreloven klar

Här provar vi pigment och kalk i en lerblandning:

Here we try out pigment and lime in one clay mixture:

pigment och kalk   pigment&kalk-klining

För att kunna vara pedagogiska och i senare skeden kunna visa vad som finns under ytskiktet bygger vi in “sanningsfönster” i nästan alla väggar. Den högra bilden här nedanför är från när vi började framställa en ganska omfattande matris, för att kunna visa på hur lerblandningarna ser ut med olika mängder av vissa ingredienser i:

To be able to be pedagogic and to be able to later present what is hidden under the surface we create “truth windows” to be able to not only tell but also show whats is under the surface in almost every structure.  The picture to the right is from when we started to create a matrix, to be able to present how different clay mixes look and feel with different amounts of some ingredients:

sanningsfönster   matris

Vi målar oftast lerväggarna först med rå linolja och sedan med gamaldags härlig äggoljetempera. På bild nummer två råkade det bli två lamadjur under målandet :). På tredje bilden blir det ett tunt lager lasyr ovanpå första lagret färg:

We mostly paint our clay walls first with raw flaxseed oil and then with old fashion and wonderful egg oil tempera. On the second picture it just happened to turn out like a lama during the process of painting 😉 On the third picture a thin layer  of glace is aplpied on top of the first layer of paint:

linolja   äggoljetempera lama  andra lager färg i kap

Vi bygger förstås inte bara med lera! Här testas först en modell av ett självbärande tak, och så här fint blev det i duschkabinen:

We do not solely build with clay. Here first a model of a reciprocal roof is tested, and this is how nice the out door shower cabin turned out:

 

modell reciprocal roof    bygga dusch  så blev recipr.

Kul har vi när vi bygger:

We have a lot of fun while building:

kul   monika    glad Marjo   jonas uppochner   optiker gtbg   Rowan lerkl kap   sandlek

Och visst är det vackert med lerhus?

And don´t you agree, that clay can be turned into beautiful structures?

kap vinter  hönshus  gavel fähus  Bagarstugan sovrum2

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 + 8 =