Aktiviteter – Activities

I år, 2018, fokuseras kulturarv i vårt län, och hur arvet utvecklats. Lerklining tillhör definitivt kulturarvet också i detta län och just på denna gård har vi etablerat Sveriges första folkbildningsgård för ekobygg med lera. På ingen annan plats i landet kan man se lika många exempel på byggtekniker med lera.

Sedan sommaren 2010 ett tjugotal kurser genomförts, många många fler workshops och flera hundra guidade turer med information och visning av olika lerbyggetekniker presenterade i flera hus. Vi har haft deltagare från hela Sverige och från många andra länder.

På denna sida ser Du vad som är aktuellt just nu. 

This farm is established as the very first Educational center for Eco Building with Clay in Sweden. On no other place in Sweden can as many different building techniques be seen. Since summer 2010 has been offered about 20 courses, numerous workshops and a few hundred guided tours about clay building methods, many represented in a few buildings on the farm. We have had participants from all over Sweden and from many other countries. Here You can read about upcoming activities. The guided tour can of course be offered in english – please let us know that you want it in english instead iof as regularly in Swedish!

 

If You want more info in English – please contact us!