Förberedelser tar fart, getting started with preparations!

Äntligen går vintern mot sitt slut och vi börjar förbereda för vårens och sommarens kurser. Visserligen ligger snön djup och vit igen… men vi har tillit till att våren kommer snart.

I lördags hade vi besök av Joshua Roxendal och Eva Vimmer. De har båda varit inblandade i ett antal husbyggen med lera och inte minst många eldstäder Joshuas bror David Roxendal har varit här ett par gånger tidigare, han hade inte tid att komma med i lördags. Han är också inne på lerbygge och har varit delaktig i bygge av flera eldstäder.  Ååå, så roligt det ska bli att under deras sakkunniga ledning bygga eldstäder! På bilden här är “värmebänken” tydlig. I den eldstad vi ska bygga inomhus blir den “värmebänken” en regelrätt bädd. Det blir perfekt i ett hus utan el att kunna elda en liten brasa och få värme många många timmar! Oaxaca Rmh

I en eldstad av denna typ går det åt ungefär en tiondel av vedmängden jämfört med en vanlig eldstad.

————

Finally winter seems to fade out and we are getting started with preparations before the courses to be held during spring and summer this year. Even though the snow is thick and “the world” is white up here today, we still trust that spring is soon coming.

Last Saturday Joshua Roxendal and Eva Vimmer payed us a visit. The two of them have been involved in may clay building projects and not the least: fireplaces in clay. The brother of Joshua; David, has been here a couple of times previously and did not have the time to come along last Saturday. He is also engaged in Clay building  and building fireplaces, has been active in many building projects. Oh, it will be so fun to build under their guidance! On the picture (above)  the warm bench (“butt-warmer”) is well visible. In the fireplace we are going to build indoors that bench will be a regular bed. That will be perfect in a house without electricity, to be able to make a small fire and get warmth for many hours!

In a fireplace of this type about a tenth of the firewood is needed, compared with a regular fireplace.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 − 4 =