18 Oktober: Odling i Lasangebäddar

72px100_1578
Lördag 18 Oktober lär vi ut vårt bästa sätt att odla i “lasangebäddar”, en fantastisk metod för frisk jord i upphöjda odlingsbäddar.

15 November: Karda och tova ull

72px100_0507
Lördag 15 November kardar vi och tovar ull från gårdens får. Kanske ett par varma sulor till Dina skor innan vintern blir riktigt kall.

12 april: Lördag med Lera

Förminskad Marjo Guidar med textDenna dag blir första ler-aktiviteten för i år: “Lördag med lera”. Kl 10 startar vi med en guidad tur och tittar på de 4 hus som är uppförda här med olika lerbyggetekniker. I flera av husen finns exempel på ytterligare tekniker. I ett par trähus har vi också lerklinat och visar med hjälp av “sanningsfönster” olika sorters armering som vi byggt in. Den guidade turen kostar ingenting och tar ca två timmar. Därefter är det lunch för den som är föranmäld och vill stanna. På eftermiddagen är det lite prova-på aktiviteter. Denna dag – eller förmiddag kan åtnjutas som en fristående upplevelse men utgör också första steget i en fler-stegs-utbildining som slutar med ungsbyggen.

This day will be the first activity this year: “Saturday with clay”. 10 o´clock in the morning the guided tour starts, we will look at the 4 houses built with different clay building techniques. In several of the houses are also samples of additional building techniques. In a couple of wooden houses we have clay plastered indoors and there we show with “truth windows” different ways of arming the plaster. The guided tour will take about two hours. After that lunch is served for those who have booked it and want to stay. In the afternoon some “hands-on” activities. This day – or morning – may be enjoyed as a standalone experience but also represents the first step in a 3 or 4 step Education and training ending with ovenbuilding. See more below.

2-3 maj: väggar av glasburkar & lera + lerklining

FörminskadTrädgårdsskul GLAD (kopia)Fredagen den 2 maj som är en röd dag och lördagen den 3 maj genomförs en workshop på Gullsjövägen 27. Då är planen att vi ska färdigställa en huskropp som började byggas i juni 2013. I detta bygge visar vi på många olika byggtekniker. Vi bygger också in många glasburkar och engångsflaskor som ljusinsläpp. Med detta bygge vill vi också inspirera speciellt ungdomar att se att man kan bygga extremt billigt. Dessa dagar blir det också tillfälle att lära sig om och pröva på lerklining.

Friday May 2, which is a bank holiday in Sweden and Saturday, 3 May, is conducted a workshop on Gullsjövägen 27. Then, the plan is that we will complete a housing body which we started to construct in June 2013. In this construction, we show many different clay building techniques. We also fit in many jars and disposable bottles to let in natural daylight. With this construction, we also especially want to inspire young people to see that you can build extremely cheap. These days, it is also an opportunity to lern about and train clay plastering.

3 maj: föreläsning om raketspisar & ugnar av tunnor

rocketstove-bild (kopia)På kvällen den 3 maj – efter att workshopen avslutats blir det en föreläsning som man kan vara med på på plats på Gullsjövägen eller via internet i sitt hem. Via skype och skärmdelning blir det då en introduktion till ungsbygge, sk.a. barrel oven samt även rocketstove. Denna föreläsning bäddar för att deltagare ska få ut maximalt av de praktiska kursmomenten att bygga sådana ugnar vilket sker 9-11 maj samt 4-6 juli. Föreläsningen genomförs på engelska. Vill du få tolkning till svenska – kom till Gullsjövägen!

In the evening, May 3 – after the workshop has ended, it will be a lecture that one can be on the site at Gullsjövägen for or attend via the internet at ones home via skype and screen sharing. Attending this lecture will  make participants much better prepare to benefit from the upcoming practical courses oven building with clay especially  barrel ovens and rocket stoves. That course will be conducted Maj 9-11 and July  4-6. This lecture will be held in english, persons that want translation and explanations in swedish should come to Gullsjövägen.

23-24 maj: plåt-tunne-eldstad i utomhuskök

dsc_0932KURSEN FLYTTAD I TID: Genomförs inte 9-10 maj som annonserats utan flyttas två veckor fram i tiden till: 23-24 maj. “Flytten” medför som en extra bonus att fler personer har chansen att upptäcka denna möjlighet! Hjälp gärna till att sprida denna info!

Det blir en kul intensiv kurs (en och en halv dag) i att bygga: ”barrel oven” = eldstad av plåttunnor, lera m.m. i ett utomhuskök. Modern teknik = supereffektiv eldstad! På bilderna nedan syns hur våra lärare Joshua Roxendal och Eva Wimmer jobbade med en likadan eldstad i Guatemala, de har byggt åtskilliga eldstäder av detta slag i olika delar av världen. Den 23-24 maj lär de ut samma byggteknik här. Kanske eller kanske inte iklädda shorts – det beror på vädret! Liksom “flytten”!

Kursen börjar med lunch kl 12 på fredagen och avslutas sen lördag eftermiddag. Det blir en s.k. barrel oven, en ugn av plåttunnor, lera, tegel och sten. I priset 1.200:- ingår all förtäring samt enkelt boende. Kursen är ett led i samarbete med bl.a Färnebo Folkhögskola och genomförs på Sveriges första folkbildningsgård för ekobygg med lera, i Järbo, Gästrikland. Självklart också tillfälle för guidad tur med info om alla här uppförda lerkonstruktioner. För mer info och anmälan ring: 0290 – 707 70 eller maila: info@ekobyggmedlera.se

outdoor-kitchen  

 

17 maj: slå lersten + info om mätvärden

IMG_2955 (kopia)Med start kl 10 på lördagsförmiddagen lär vi denna dag lär vi ut hur man kan slå lersten och hur man bygger med sådana. Vi pratar också om lera som termisk massa. Lera är ju ett “trögt” material och tar tid att t.ex. värma upp och också tid att svalna. Därför kan lera, inte minst just lersten, användas t.ex. för värmelagring.  Marjo Marthin leder dagen med hjälp av några assistenter.

Två studenter på högskolan i Gävle kommer också att denna dag berätta om sina pågående mätningar av ler-hampa-stenar: Viktoria Olofsson och Julia Melin är i färd med att avsluta sitt examensarbete på Högskolan i Gävle. De berättar om sina preliminära resultat från mätningar på lerhampastenar. Syftet med mätningarna är att fastställa lerstens egenskaper, såsom värmeledningsförmåga, ånggenomsläpplighet och tryckhållfasthet, bland annat utifrån olika hampainnehåll. De visar även på hur resultaten kan användas i dimensioneringssammanhang. Presentationen avslutas med en diskussion om resultatens generaliserbarhet och behovet av materialdata.

Det blir slutligen också tillfälle för den som vill att få en guidad tur med visning av alla på gården uppförda hus och konstruktioner med lera. Lunch och eftermiddagsfika ingår i priset 150:-  För mer info och anmälan ring: 0290 – 707 70 eller maila: info@ekobyggmedlera.se

23-25 juni: matkällarkurs

Matkällare förminskad (kopia)Hur en gammal matkällare ska renoveras är en kunskap som är på väg att gå i graven med goda hantverkare som jobbar efter gamla principer och förstår sig på detta. Sedan något år har vi i Föreningen Kulturand inventerat möjligheten att arrangera en sådan kurs. På vissa håll har liknande kurser arrangerats av eller i samverkan med respektive länsstyrelse. Den möjligheten finns inte längre, i alla fall inte nu i vårt län Gävleborg. Det är också extremt svårt att hitta goda lärare i detta ämne. Nu har vi äntligen hittat den rätte läraren: Roland Marklund, som i Jämtlands län de senaste två åren besiktigat och gett renoverings-instruktioner för 50 st (!) matkällare i det länet.

Måndagen efter midsommar, d.v.s. 23 juni 2014 har vi alltså lyckats boka Roland, han är beredd att bila hit ner till oss då. Denna första dag får slagsida åt teoretisk förståelse och regelrätt undervisning genom att Roland berättar utifrån bilder, en alldeles nyproducerad filmen han varit med och skapat, och sina egna modeller av matkällare.

På gården där kursen hålls är vi då igång och renoverar en gammal matkällare. Under måndagen räknar vi också med att kunna åka på en liten utflykt och titta på några fler matkällare i närheten och få höra Rolands kommentarer och renoveringsförslag för respektive matkällare. Han föreläser och instruerar hela måndagen, därefter jobbar vi praktiskt efter hans instruktioner under två dagar.  Hjälplärare på kursen är Pontus Carlsson, en ung mångsidig hantverkare som i fjol var med och dokumenterade på en liknande kurs på annat håll i Sverige under ledning av en annan lärare. Nu, våren 2014 skriver Pontus sin kandidatuppsats om just matkällarrenovering. Han är självklart med redan under måndagen och blir den som fortsätter att leda det praktiska arbetet under tisdagen och onsdagen.