17 maj: slå lersten + info om mätvärden

IMG_2955 (kopia)Med start kl 10 på lördagsförmiddagen lär vi denna dag lär vi ut hur man kan slå lersten och hur man bygger med sådana. Vi pratar också om lera som termisk massa. Lera är ju ett “trögt” material och tar tid att t.ex. värma upp och också tid att svalna. Därför kan lera, inte minst just lersten, användas t.ex. för värmelagring.  Marjo Marthin leder dagen med hjälp av några assistenter.

Två studenter på högskolan i Gävle kommer också att denna dag berätta om sina pågående mätningar av ler-hampa-stenar: Viktoria Olofsson och Julia Melin är i färd med att avsluta sitt examensarbete på Högskolan i Gävle. De berättar om sina preliminära resultat från mätningar på lerhampastenar. Syftet med mätningarna är att fastställa lerstens egenskaper, såsom värmeledningsförmåga, ånggenomsläpplighet och tryckhållfasthet, bland annat utifrån olika hampainnehåll. De visar även på hur resultaten kan användas i dimensioneringssammanhang. Presentationen avslutas med en diskussion om resultatens generaliserbarhet och behovet av materialdata.

Det blir slutligen också tillfälle för den som vill att få en guidad tur med visning av alla på gården uppförda hus och konstruktioner med lera. Lunch och eftermiddagsfika ingår i priset 150:-  För mer info och anmälan ring: 0290 – 707 70 eller maila: info@ekobyggmedlera.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 + = 16