1 November: Måla med äggoljetemepera

72px100_1263
Lördag 1 November Målar vi med äggoljetempera. Giftfritt, gammeldags, vackert måleri för möbler och väggar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 4 = 10