3 maj: föreläsning om raketspisar & ugnar av tunnor

rocketstove-bild (kopia)På kvällen den 3 maj – efter att workshopen avslutats blir det en föreläsning som man kan vara med på på plats på Gullsjövägen eller via internet i sitt hem. Via skype och skärmdelning blir det då en introduktion till ungsbygge, sk.a. barrel oven samt även rocketstove. Denna föreläsning bäddar för att deltagare ska få ut maximalt av de praktiska kursmomenten att bygga sådana ugnar vilket sker 9-11 maj samt 4-6 juli. Föreläsningen genomförs på engelska. Vill du få tolkning till svenska – kom till Gullsjövägen!

In the evening, May 3 – after the workshop has ended, it will be a lecture that one can be on the site at Gullsjövägen for or attend via the internet at ones home via skype and screen sharing. Attending this lecture will  make participants much better prepare to benefit from the upcoming practical courses oven building with clay especially  barrel ovens and rocket stoves. That course will be conducted Maj 9-11 and July  4-6. This lecture will be held in english, persons that want translation and explanations in swedish should come to Gullsjövägen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 + = 14