12 april: Lördag med Lera

Förminskad Marjo Guidar med textDenna dag blir första ler-aktiviteten för i år: “Lördag med lera”. Kl 10 startar vi med en guidad tur och tittar på de 4 hus som är uppförda här med olika lerbyggetekniker. I flera av husen finns exempel på ytterligare tekniker. I ett par trähus har vi också lerklinat och visar med hjälp av “sanningsfönster” olika sorters armering som vi byggt in. Den guidade turen kostar ingenting och tar ca två timmar. Därefter är det lunch för den som är föranmäld och vill stanna. På eftermiddagen är det lite prova-på aktiviteter. Denna dag – eller förmiddag kan åtnjutas som en fristående upplevelse men utgör också första steget i en fler-stegs-utbildining som slutar med ungsbyggen.

This day will be the first activity this year: “Saturday with clay”. 10 o´clock in the morning the guided tour starts, we will look at the 4 houses built with different clay building techniques. In several of the houses are also samples of additional building techniques. In a couple of wooden houses we have clay plastered indoors and there we show with “truth windows” different ways of arming the plaster. The guided tour will take about two hours. After that lunch is served for those who have booked it and want to stay. In the afternoon some “hands-on” activities. This day – or morning – may be enjoyed as a standalone experience but also represents the first step in a 3 or 4 step Education and training ending with ovenbuilding. See more below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 − 4 =