I takt med ökande medvetenhet om miljöförstöring och krympande naturresurser växer också behovet att vi lär oss bygga och bo ekologiskt. På gården i Järbo vill vi inspirera om naturnära saker på många sätt. Vi har etablerat Sveriges första och enda folkbildningsgård för ekobygg med lera, vi utvecklar våra odlingar och inspireras av permakultur, vi har börjat anlägga en skogsträdgård, vi håller lite djur bl.a. är vi med och räddar flera utrotningshotade arter. Det mesta på denna webbsida handlar om lerbygge, men på fliken om aktiviteter ser du erbjudanden också om annat. Välkommen!

 
Att sträva efter att bygga så ekologiskt som möjligt är en rörelse som växer överallt i världen och som växer stort. Den kommer att växa allt mer.

Ekobygg med lera är en del av den växande ekobyggsektorn. 
 
Lera är ett av världens mest använda byggmaterial genom tiderna. 
Ingalunda förlegat eller ohållbart! 
 
——–
 
As awareness of environmental degradation and depletion of natural resources increases, so does the need that we learn to build and live organically. On this farm in Järbo, Sweden our ambition is to inspire others about “back to basic” in several aspects. Vi have here established the first and only Swedish educational center for eco building with clay. We expand our cultivation and are inspired by permaculture, we have started to plant a Food Forest, we keep some animals and are helping out in saving a few species that are threatened of extinction.  Most things on this webpage is about clay, however under the tab activities you find a few other things. Most welcome!
 
To strive to build as ecologically as possible is a movement that is growing everywhere in the world and growing big. And will grow more and more.
 
Ekobygg med lera” the name of this website translated is: “Eco building with clay” is part of the growing eco building sector.


Clay is one of the world’s most widely used construction material of all time.
By no means obsolete or unsustainable!